[Powershell] Lấy tỷ giá tự động từ BIDV.

By
Advertisement

Đoạn code sau sẽ hỗ trợ lấy tỷ giá từ API của ngân hàng BIDV.

Chúc vui vẻ.

0 blogger:

Đăng nhận xét