Thủ thuật cải thiện tốc độ truy cập Internet máy windows

By
Advertisement

Chúng ta có thể cải thiện tốc độ truy cập Internet của máy sử dụng hệ điều hành Windows bằng nhiều cách, Thi xin giới thiệu đến các Bạn cách Thi đang làm và thấy hiệu quả như sau:

1. Nếu máy kết nối thông qua Wifi, thì kiểm tra xem máy và mạng wifi kết nối vào có hỗ trợ băng tầng wifi 5.0 GHz không? Nếu có hãy thiết đặt card Wifi để kết nối vào băng tầng này. Tham khảo: https://www.makeuseof.com/how-to-switch-from-24ghz-to-5ghz-in-windows-10/

2. Kiểm tra độ trễ của kết nối, Tối ưu hóa gói tin TCP... Có thể dùng phần mềm SG TCP Optimizer (Freeware) : https://www.speedguide.net/downloads.php

3. Kiểm tra kết nối đến DNS Server nào tối ưu nhất và thiết đặt kết nối đến DNS Server đó: Dùng phần mềm DNS Jumper https://www.sordum.org/7952/dns-jumper-v2-2/

Còn 1 cách đơn giản hơn là Bạn mua gói kết nối Internet tốc độ cao hơn để sử dụng 😂😂😂

Cheer !
Thi

0 blogger:

Đăng nhận xét