[SQL] So Sánh Cấu Trúc 2 Database trong MS SQL SERVER.

By
Advertisement

 


Trong quá trình làm DB, nhiều khi hot fixed trên DEV mà quên ghi log lại, nên khi đưa lên QAS hay PRD bị sấp mặt. Script sau sẽ hỗ trợ phần nào cách tìm ra xem mình làm ẩu những gì trên 2 database bằng cách so sánh chúng. 

Có một yêu cầu nho nhỏ là quyền trên MS SQL SERVER phải "hơi cao" để có thẩm quyền mà thực hiện.

Chúc may mắn và đừng như Thi.


0 blogger:

Đăng nhận xét