[Windows] Bỏ qua kiểm tra hệ thống mới cho cài đặt windows 11.

By
Advertisement

 

Khi cài đặt windows 11 mà trình cài đặt thông báo là máy không đủ cấu hình để cài windows 11 thì ta làm như sau:

1. Nhấn Shift + F10 để mở Command Promt

2. Gõ "Regedit" + Enter

3. Vào khóa: “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup”

4. Tạo thư mục "LabConfig"

5. Tạo 3 DWORD 32 bit: BypassSecureBootCheck, BypassTPMCheck, và BypassRAMCheck.

6. Set giá trị của 3 vừa tạo lại là 1.

Đóng Regedit và Command promt và tiếp tục cài đặt.

Enjoy!

0 blogger:

Đăng nhận xét