Làm sao để kiểm tra xem SQL server đã có bản quyền hay chưa ?

By
Advertisement
Chỉ đơn giản là chạy đoạn script:
SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as productversion,
SERVERPROPERTY ('productlevel') as productlevel,
SERVERPROPERTY ('edition') as edition,
SERVERPROPERTY('LicenseType') as LicenseType,
SERVERPROPERTY('NumLicenses') as NumLicenses
Trong hình minh họa trên các Bạn sẽ thấy:

- LicenseType của mình là Disable: Tức là mình không dùng License và NumLicenses đang NULL.=> M$ rất không thích điều này.

Lưu ý: Bạn chạy trên DB master nhé.

Thân ái

0 blogger:

Đăng nhận xét