Windows server 2012 Tải, chuyển đổi phiên bản và kích hoạt.

By
Advertisement


Trong quá trình quản lý hệ thống, bạn có thể cần phải nâng cấp hoặc chuyển đổi phiên bản Windows Server của mình để đáp ứng nhu cầu công việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải và cài đặt Windows Server 2012 R2, cũng như cách đổi phiên bản Windows Server 2012 hiện có.

Tải Windows Server 2012 R2

Để tải Windows Server 2012 R2, bạn có thể truy cập trang web của Microsoft tại địa chỉ https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2012-r2. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ có thể tải xuống phiên bản đầy đủ hoặc bản dùng thử 180 ngày.

Đổi phiên bản Windows Server 2012

Nếu bạn đã có một phiên bản Windows Server 2012 và muốn nâng cấp hoặc chuyển đổi phiên bản, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Xác định phiên bản hệ điều hành hiện tại và phiên bản có thể nâng cấp lên bằng cách sử dụng các lệnh sau đây trong Command Prompt:

DISM /online /Get-CurrentEdition 
DISM /online /Get-TargetEditions
 1. Sử dụng lệnh DISM để chuyển đổi phiên bản Windows Server 2012 của bạn. Ví dụ: để chuyển đổi từ phiên bản Standard lên phiên bản Datacenter, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB /AcceptEula

Hoặc để chuyển đổi từ phiên bản Datacenter lên phiên bản Standard, bạn có thể sử dụng lệnh sau:


DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y /AcceptEula
 1. Khởi động lại hệ thống của bạn.

Kích hoạt

Sau khi chuyển đổi phiên bản, bạn cần kích hoạt Windows Server bằng cách sử dụng các lệnh sau đây trong Command Prompt:

 1. Kết nối internet và chạy Command Prompt với quyền Administrator.
 2. Chạy lệnh tương ứng với phiên bản Windows Server bạn đang sử dụng. Ví dụ: Windows Server 2012 R2 Datacenter: slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 Windows Server 2012 R2 Standard: slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX Windows Server 2012 R2 Essentials: slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 3. Chạy từng lệnh và chờ trong ít phút để kích hoạt trước khi khởi động lại:
 4. slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir slmgr.vbs /ato

  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào trong quá trình kích hoạt, hãy kiểm tra lại kết nối internet của bạn hoặc thử kích hoạt bằng cách sử dụng một key kích hoạt khác.

  Khóa mặc định

  Nếu bạn không có key kích hoạt để sử dụng cho phiên bản Windows Server 2012, bạn có thể sử dụng key khóa mặc định của Microsoft. Dưới đây là danh sách các key khóa mặc định cho các phiên bản của Windows Server 2012:

  Windows Server 2012: Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 Datacenter: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P Essentials: KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM Foundation: GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW Storage Server Standard: 2HM7W-NT6HV-JMKHQ-CKHCT-WWV7G Storage Server Workgroup: N68C4-M6KHX-YBTBF-3VHWY-K6RWX MultiPoint Server Standard: HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ MultiPoint Server Premium: XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G Windows Server 2012 R2: Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX or DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V Datacenter: Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW or W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 Essentials: K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2 or KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM Foundation: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J Storage Server Standard: N4YXN-FFWVR-T846P-34YWC-XVRR8 Storage Server Workgroup: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 MultiPoint Server Premium: 63FB6-VQ7BH-3T92V-4WT74-FGH7W MultiPoint Server Standard: HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ.

Chúc thành công.

0 blogger:

Đăng nhận xét