Winget tự thiết đặt các phần mềm hay dùng và cài đặt tự động trong windows.

By
Advertisement

Mình dùng window đã lâu và tới nay mới biết là Window cũng có dùng Package management như Linux, chắc là M$ học từ các nhà phát triển Linux.

The client requires Windows 10 1809 (build 17763) or later at this time. Windows Server 2019 is not supported as the Microsoft Store is not available nor are updated dependencies. It may be possible to install on Windows Server 2022, this should be considered experimental (not supported), and requires dependencies to be manually installed as well.

Để tìm phần mềm hỗ trợ thì ta vào https://winget.run/ để tìm gói phần mềm. sau đó copy command cho phù hợp nhu cầu rồi bỏ chung vào 1 tệp text lưu dưới đuôi .ps1 . Sau đó chỉ cần chạy dưới quyền quản trị là được.


Trong khi máy tự chạy cài đặt cần có kết nối internet để tải tệp. 

Trong lúc đó ta nhâm nhi cà phê 😍😍😍😊

0 blogger:

Đăng nhận xét