[Google App Script ] Cách tải tệp về trình duyệt dùng mã hóa Base64.

By
Advertisement

 

Đối với Google Appscript không build-in sẵn chức năng truyền tải file, nên khi viết 1 web app mà cần truyền tải file về trình duyệt thì cách sau sẽ mã hóa file về base64 rồi truyền về trình duyệt, từ đó mà thực hiện lưu file xuống.

Lưu ý: Chỉ nên thực hiện với file có dung lượng nhỏ, file dung lượng lớn thì thua, trừ khi chia file lớn ra làm nhiều mảnh. vì cách này bị giới hạn bởi độ dài của URL (~2046 Ký tự), giới hạn này khác nhau trong các trình duyệt.

Phía Server-side dùng hàm như sau:


Và xử lý phía Client-side:


0 blogger:

Đăng nhận xét