[Excel] Phá password VBA trong 30 giây.

By
Advertisement
1. Sửa tên file Excel thành .zip
2. Giải nén ra thư mục và tìm đến file xl\vbaProject.bin, mở bằng Notepad++
3. Tìm Chuối DPB thay bằng DPx và lưu lại.
4. đóng gói lại thành file excel  và mở lên, bỏ qua các cảnh báo.
5. Nhấn Alt + F11 vào Editor và Tool -> VBA Project Properties chọn Tab Protect bỏ tick.
6. Lưu lại và xong.

Chưa đến 30 giây.

0 blogger:

Đăng nhận xét