Lấy kết quả sau khi chạy command line với C#

By
Advertisement
Trong lập trình với windows đôi lúc bạn cần chạy một đoạn command line nào đó để lấy kết quả từ MS-DOS. Đoạn code như trong ảnh dưới sẽ giải quyết được vấn đề của Bạn.
Tìm các Instane của SQL server cài sẵn trong PC.
 Chúc thành công.

0 blogger:

Đăng nhận xét