Di chuyển form không cần tới title bar

By
Advertisement
Đôi khi bạn tạo một form mà không có titlebar việc cần làm là làm saodi chuyển được form đó. Code sau sẽ hỗ trợ.
Chúc vui vẻ.

0 blogger:

Đăng nhận xét