[SAP] Kích hoạt Integrated Planning cho SAP PS

By
Advertisement

Nếu không bật Intergrated planning lên đúng cách thì khi lập kế hoạch sẽ gặp các tình huống:

- Báo lỗi như trên hình trên.

- Xem báo cáo CJI4 không lên số liệu.


Nên xác định từ đầu trước khi tạo project không thì làm mỏi tay lắm vì chưa tìm ra mass change à.

Cách làm như sau:

- Thiết đặt trong Project Profile : OPSA > Chọn Profile > Controlling >Tick Integrated Planning.

- Thiết đặt lập kế hoạch CO-Version: OKEQ > Chọn version tương ứng > Chọn Setting for Each Fiscal Year > Chọn năm > Tick vào Integrated Planning > Tick chọn Integrated planning with CCtr/ Bus. Processes.

- Chạy lệnh Active: KP96

- Kiểm tra dấu tích trong WBS: WBS > Control > Tick Integrated planning.

Lưu ý: Nếu tới đây mà vẫn không được thì kiểm tra xem User Status OK02 > Chọn Status profile > Click đôi vào Status > New Entries > Tìm đến các thiết đặt và tick chọn Allowed.