11 Chương trình miễn phí làm rối mã .Net. (obfuscate .net application)

By
Advertisement
Một ứng dụng được viết ra biên dịch sang mã máy luôn có cách để dịch ngược lại thành code (RE). Mục tiêu của nhiều lập trình viên hiện nay là dùng các chương trình làm rối mã, để khi dịch ngược thành code con người đọc khó hiểu, còn đối với máy vi tính thì dễ hiểu hơn nhưng không làm thay đổi thuật toán trong chương trình đã viết. Trong bài này Thi muốn giới thiệu đến các Bạn 11 chương trình làm rối miễn phí.

Các chương trình được liệt kê bên dưới sắp xếp giảm dần theo mức độ phổ biến trong cộng đồng cũng như sự bảo trì của tác giả. Các chương trình làm rối được ghi chữ đậm được đánh giá tốt hơn chữ ghi thường.
 1. ConfuserEx (open source),
 2. Obfuscar (open source),
 3. DotNet Renamer (open source),
 4. DotRefiner (free),
 5. Orange Heap (free),
 6. NCloak (open source),
 7. Phoenix Protector (free),
 8. SharpObfuscator (free),
 9. .NET Obfusasm (free mode),
 10. Codefort (free edition),
 11. Skater .Net (free edition).

Chúc các bạn có nhiều ý tưởng.

0 blogger:

Đăng nhận xét