Sử dụng Cache trong bộ nhớ đơn giản dễ sử dụng

By
Advertisement
Trong bài viết trước đây mình có nói về cách sử dụng cache, các Bạn có thể tham khảo tại đây. Trong bài viết này mình giới thiệu một cách cache dữ liệu đơn giản, áp dụng cho ,net framework 4.0 trở lên.

Cách mình giới thiệu trong bài viết này có thể hiểu mô hình hoạt động theo hình đầu tiên. Ví dụ bằng code như sau :


Trong hình trên:
- ObjectCache : đối tượng trong lib System.Runtime.Caching. Trong hình mình dùng vị trí cache mặt định dùng bộ nhớ RAM đề cache.
- privateCachekey : là chuỗi từ khóa để tìm kiếm đối tượng, nó là khóa nên sẽ không trùng lắp.
- CacheItemPolicy: là đối tượng chứa cấu hình từng đối tượng cache.
- AbsoluteExpirationCacheInMinutes: chỉ là một biến double mình cho dev thay đổi được khi code.
- GetData(): là hàm mình dùng để lấy dữ liệu thực, có thể hiểu là lấy dữ liệu gốc khi chưa cache.

Khi cần lấy dữ liệu, mình  chỉ cần gọi hàm GetLookupData, nếu có trong cache thì lấy ra dùng, không có trong cache thì load lại dữ liệu. Tuy nhiên cách làm cache này hơi khô cứng không bắt kịp sự thay đổi khi dữ liệu nguồn thay đổi liên tục, càng hạn chế khi duration cache càng lâu. Nên dùng cho các dữ liệu static, ít thay đổi. Cách này thực hiện được trên Winform, WPF, Web, Mobile đều được.

Ngoài ra các Bạn có thể tham khảo thêm System.Runtime.Caching để sử dụng thêm hiệu quả.

Chúc vui vẻ.0 blogger:

Đăng nhận xét