Marlett Font và cách dùng trong C#.

By
Advertisement
   Marlett là một phông chữ TrueType ẩn bên trong hệ điều hành Windows, được Microsoft phân phối từ Windows 95. Nó là một phông chữ hệ thống dùng để tạo ra các Icon thường gặp trên các Menu và cửa sổ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến nó đang tồn tại và hằng ngày vẫn có người cắm đầu code để có thể vẽ được những họa tiết cơ bản này, hoặc save resource các icon này cho vào picturebox.


   Ví dụ như các icon close, maximize và minimize trên góc phải bên trên mỗi cửa sổ Windows. Một ví dụ khác là nút radio button được tạo từ 6 ký tự từ font Marlett.

Trong lập trình C# muốn dùng font Marlett này ta không thể chọn trực tiếp từ danh sách phông chữ, vì phông này là phông chữ ẩn. Ta phải dùng lệnh như sau:
 this.lblMinimized.Font = new Font("Marlett", 12, FontStyle.Regular);
Giờ đây Label lblMinimized hiển thị theo phông chữ này sẽ là một cái hình rất đẹp và mịn theo các size to nhỏ (theo code trên là Size 12pt). Hệ thống hình họa theo phông này ta có thể tham chiếu theo ảnh sau :
Ký tự và hình họa tương ứng trong font Marlett.
Phông chữ này hiện tại release theo các phiên bản Windows nên không cần phải cài đặt.
Cuối cùng, hy vọng Bạn đã biết thêm một kiến thức phù hợp cho việc Custom các control cho winform.

Chúc các Bạn vui khỏe và vui code. bye..

0 blogger:

Đăng nhận xét