Upload ảnh lên host Imgur miễn phí với C#

By
Advertisement
Hi all !

Hôm nay Thi muốn chia sẻ với mọi người một đoạn code dùng upload ảnh từ máy local lên trang chia sẻ ảnh Imgur.com. Đoạn code viết bằng C# sử dụng WebClient và một chút regular expression. Nhưng trước hết bạn phải đăng ký 1 tài khoản trên trang Imgur trước đã nhé để lấy ClientID đã, phần đăng ký mình không giới thiệu bạn tự tìm hiểu.
Sau khi đăng nhập bạn vào setting => applications sẽ thấy ClientID của mình. Sau đó bỏ ClientID vào code để thực hiện nhé.
Tới đây bạn có thể upload ảnh lên trên Imgur rồi. Bạn có thể tham khảo thêm code upload ảnh lên ImageShack.com tại bài viết Upload ảnh lên host Image Shack miễn phí với C# của mình.
Goodbye! see you soon

0 blogger:

Đăng nhận xét