Thêm nút like facebook và google +1 lên page của bạn

By
Advertisement
Hi all, vâng đó là social media, chức năng của nó là chia sẻ nội dung bài viết của bạn đến với mạng xã hội, cụ thể trong bài này là like bài viết của bạn lên facebook và google plus. Chỉ một vài động tác cơ bản theo hướng dẫn dưới, bạn sẽ nhanh chóng thực hiện được thôi.
Nút +1

Để thêm nút +1 của google plus bạn thêm vào phần đầu trang, trước thẻ
nội dung sau:
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer> {lang: 'vi'} </script>
Và thêm đoạn script sau vào nơi bạn muốn thể hiện nó lên trên trang:
<div class="g-plusone" data-size="small" data-annotation="inline" data-width="300"></div>
data-size : medium hoặc small hoặc tall hoặc bạn xóa luôn đi cũng được. Bạn nhìn hình sau cho dễ chọn:
Chọn data-size của nút +1 cho phù hợp
Tới đây là xong rồi đó, muốn đưa lên blogger bạn tìm thẻ <data:post.body/> để thêm vào nhé.

Nút like facebook

Có 3 dạng sau, bạn chọn cho thích hợp:
Chèn đoạn mã sau vào nơi bạn muốn hiển thị nút like này:

Style vertical

<iframe allowtransparency="true" expr:src="&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.canonicalUrl + &quot;&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&quot;" frameborder="0" scrolling="no" style="border: none; height: 62px; overflow: hidden; width: 55px;">

Style horizontal

<iframe allowTransparency='true' expr:src='"http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=" + data:post.canonicalUrl + "&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&font=arial&colorscheme=light"' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;'/>

Style standard

<iframe allowTransparency='true' expr:src='"http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=" + data:post.canonicalUrl + "&layout=standard&show_faces=false&width=100&action=like&font=arial&colorscheme=light"' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;'/>

Tới đây thì hưởng thụ thành quả được rồi nhen. Chúc một ngày vui vẻ.

0 blogger:

Đăng nhận xét