Một số trang web phân tích website của Bạn để tìm hướng tối ưu!!

By
Advertisement
Giới thiệu đến mọi người một số trang web phân tích website theo url, kết quả phân tích có thể giúp ta tối ưu và hoàn thiện hơn về mặt thể hiện, từ đó có thể giúp tăng thứ hạng trên các cỗ máy tìm kiếm...

1. https://optimization.tips/
2. https://techchek.tips/
3. https://www.google.com/webmasters/tools/home
4. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
5. https://kraken.io/web-interface [26/07/2017]
6. https://webspeedtest.cloudinary.com [26/07/2017]
[..continue]


Các trang này cách thức hoạt động đều đơn giản. Mình nghĩ các Bạn đều tự khám phá được.
Chúc may mắn.

0 blogger:

Đăng nhận xét