Xử lý nội dung bị trộn lẫn file được mã hóa base64

By
Advertisement
Bài này Thi muốn giới thiệu các Bạn một cách giải quyết trường hợp file được mã hóa thành dạng base64 trong nội dung website. Cách giải quyết sẽ giúp chuyển dữ liệu đó thành file và nhúng lại vào nội dung mà không làm mất đi tính tự nhiên khi view.


Nếu Bạn không biết file base64 là gì có thể tham khảo bài viết Chuyển Hình Ảnh Thành Base64 Và Ngược Lại Bằng C# - Convert Image To Base64 And Back

Ứng dụng:

  • Trường hợp người dùng copy hình ảnh và paste trực tiếp vào editor trên site, hình ảnh được chuyển từ trạng thái stream sang base 64 và được nhúng vào html. Khi post ta không có file mà nội dung file được lưu trực tiếp vào content.
  • Giải quyết các trường hợp DB quá lớn khó bảo trì do lưu trực tiếp nội dung hình ảnh vào trong content. Dùng cách này làm giảm dung lượng db mà không ảnh hưởng đến nội dung.
  • Các trường hợp khác mời bạn gợi ý.

Code:

Mời các bạn tham khảo code sau:

Chúc may mắn.!!!

0 blogger:

Đăng nhận xét