Một vài function về thời gian viết bằng C# có thể hữu ích cho bạn.

By
Advertisement

1. Tính thời gian trôi qua kể từ một thời điểm.

Một hàm nho nhỏ giúp bạn lấy ra khoảng thời gian tường minh cho con người dễ hiểu từ một khoảng thời gian. Ví dụ như "x days ago", "x hours ago", "x minutes ago". Đặt biệt hữu ích cho các bạn làm web.


2. Lấy số thứ tự của một tuần trong năm.

Trong một năm dương lịch ta có khoảng 52 tuần (cũng tùy năm có thể là 53, 54 tuần). Vậy câu hỏi đặt ra là với một ngày bất kỳ trong năm dương lịch thì ta đang ở tuần thứ mấy tính từ đầu năm. Hãy tham khảo cách trả lời bằng đoạn code dưới đây nhé.
to be continue......

Chúc một ngày tốt lành.


0 blogger:

Đăng nhận xét