Chuyển dòng thành cột, cột thành dòng trên dataset.

By
Advertisement
Đôi khi lập trình, bạn cần chuyển đổi dòng thành cột và cột thành dòng, để lên báo cáo chẳng hạn, đoạn code nhỏ sau sẽ giúp bạn làm việc đó.

Các bạn lưu ý là đoạn code trên chuyển tất cả các bảng trong một dataset, các bạn muốn lấy 1 datatable thôi thì dựa vào code trên mà chuyển thành 1 datatable nhé. Việc chuyển đổi dòng thành cột, cột thành dòng quá dễ dàng phải không các bạn.

Chúc các bạn vui vẻ.

0 blogger:

Đăng nhận xét