Cấu hình DNS cho ubuntu 14.04

By
Advertisement
Mình mới chuyển sang dùng ubuntu 14.04 cho chiếc máy vi tính cũ của mình. Bài viết này hướng dẫn cấu hình dns trên Ubuntu.

1. Tìm kiếm với từ khóa "Network Connection"
2. Mở nó lên có dạng như sau :
Ubuntu 14.04 network connection screen
3.Nhấp đôi vào dòng mạng bạn đang kết nối đến.
4. Nhấp chọn tab IPV4 setting  cấu hình như trong hình dưới :
Mình cấu hình về DNS server 8.8.8.8 của google.
5. Nhấn save để hoàn thành. Disconnect mạng và connect lại là xong.

Lưu ý :
   -  chỉ cần điền DNS server các thông số khác khi kết nối sẽ tự nhận.
   -  Method chọn "Automatic(DHCP) addresses only" để cấu hình cho riêng mạng này mà thôi, không ảnh hưởng đến mạng khác khi bạn kết nối vào.

Chúc vui vẻ !

0 blogger:

Đăng nhận xét