Xuất dữ liệu từ DataTable ra Excel không cần cài đặt excel

By
Advertisement
Xuất dữ liệu ra excel là một yêu cầu gần gũi với các lập trình viên. Việc xuất dữ liệu ra excel hiện nay cũng có rất nhiều bộ thư viện hỗ trợ tận răng và các bạn chỉ việc ứng dụng tuy nhiên đôi khi các bộ thư viện đó yêu cầu bạn phải cài đặt excel. Trong giới hạn bài viết này mình xin giới thiệu đến các bạn 1 class hỗ trợ xuất dữ liệu từ DataTable ra ngoài excel mà không yêu cầu máy đó phải cài đặt excel. File xuất ra bạn có thể đọc được bằng excel 2007 trở đi, đọc tốt trên open office.

Nguyên lý


Thực tế cũng không có gì to tát, class này dựa vào cấu trúc xml của excel từ phiên bản 2007 trở đi (đuôi .xlsx) và đưa vào các behavior cho phù hợp với các kiểu dữ liệu trên các cột của DataTable mà quyết định kiểu định dạng của cell trên excel.

CodeỨng dụng

Class này bạn có thể dùng để xuất dữ liệu nhanh ra file mà ít quan tâm đến định dạng cho in ấn, chủ yếu vẫn là dữ liệu thôi. Nếu bạn muốn các phiển bản excel 2003 có thể đọc được các file excel từ đoạn code này đưa ra bạn nên cài thêm bộ tiện ích sau : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3 . Lưu ý là đọc thôi nhé vì excel 2003 không chỉnh được nội dung của file .xlsx

Chúc các bạn vui vẻ.

0 blogger:

Đăng nhận xét